St. John & St. James' Episcopal Church, Sullivan, MO